Türkiye'nin Hava Kirliliği Durumu

Hava kalite izleme istasyonlarının verilerini analiz ederek Türkiye'nin havasını mercek altına aldık. Spoiler: Hava Kirli. İmza ver; Havanı koru.

Veriler ne anlama geliyor?

PM 10 (Partikül Madde 10) kirleticisi yıllık ortalama limit değeri bir bölgede 40 mikrogramdan(µg) fazla ise hava kalitesi sağlıksızdır.

Günlük limit değer, bir yıl içerisinde kirli hava maruziyetini ifade eden gün sayısını belirler. Bir yıl içerisinde 35 günü aşmaması gerekmektedir.

*Ölçüm yapılmayan yerler ve veri yüzdesi %75 altı olan ölçümler liste dışı tutulmuştur.

Hava Kalitesi
Varsayılan sıralama

Kastamonu - Azdavay

AZ KİRLİ
Veri yüzdesi:
85.56%

0 (Limit Aşım /Gün)

🍪 Cookies

We care about your data, and we’d use cookies only to improve your experience. For a complete overview of the cookies uses, see our Privacy Policy.